Ngành học sư phạm nào thích hợp với người học tốt khối C?

Những ngành học nào thuộc trường siw phạm phù hợp với các bạn thí sinh có điều kiện học tập tốt những môn khối C là điều mà ai cũng quan tâm. Các chuyên ngành như lịch sử, địa lý sẽ giúp các bạn phát huy được thế mạnh của mình.

Sư phạm Lịch sử

Sinh viên theo học chuyên ngành sư phạm Lịch sử sẽ được cung cấp một hệ thống kiến thức toàn diện, sâu rộng và đầy đủ, chi tiết nhất về tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại như: lịch sử của Việt Nam, lịch sử của các nước trên thế giới từ thời cổ đại đến thời hiện đại, và những phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.

Sư phạm lịch sử cũng là một lựa chọn tốt

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân khoa học của chuyên ngành lịch sử, đồng thời có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu môn lịch sử tại các trường như trung học cơ sở, trung học phổ thông, hoặc sinh viên có thể làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng. Ngoài ra, sinh viên học sư phạm lịch sử cũng có thể làm việc ở trong các ban tuyên giáo của quận huyện, tỉnh ủy, hoặc trong các bảo tàng, làm hướng dẫn viên du lịch hay làm công tác nghiên cứu về lịch sử.

Sư phạm Địa lý

 Sinh viên theo học ngành sư phạm Địa lý sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu nhất về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế – xã hội, bao gồm cả các phương pháp dạy học địa lý, khoa học tâm lý giáo dục… Sinh viên cũng sẽ được dạy và đào tạo để nắm vững những tri thức về địa lý cơ bản có quan hệ tới các hiện tượng tự nhiên, các quá trình tự nhiên cũng như các kiến thức cơ bản về địa lý kinh tế và xã hội đại cương, địa lý kinh tế – xã hội của các vùng, các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam.

Hãy lựa chọn đúng chuyên ngành phù hợp với mình

Sau khi sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân khoa học của chuyên ngành Địa lý và có thể tham gia thi tuyển làm giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông hoặc làm việc trong các lĩnh vực như: trực tiếp đánh giá chất lượng và quản lý môi trường, xử lí quy hoạch, quản trị và hướng dẫn viên du lịch v.v…

Sư phạm Giáo dục chính trị

Ngành học này sẽ cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu, toàn diện nhất có thể về khoa học Mác – Lê nin, và lịch sử Đảng CSVN, cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh, những kiến thức về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm, những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia giảng dạy môn học Giáo dục công dân ở tất cả các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và thi tuyển làm giảng viên chính trị tại các trường chính trị, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *