Học sư phạm ngành nào dễ xin việc nhất?

Nếu các bạn đã chọn học và theo đuổi ngành sư phạm, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng có thể tìm được những cơ sở đào tạo có chất lượng bởi số lượng trường đại học, cao đẳng sư phạm ở nước ta hiện nay là khá lớn và đang có mặt ở cả ba vùng Bắc, Trung, Nam. Tuy nhiên, điểm thi vào các trường sư phạm thường cao hơn các trường khác.

 Sư phạm Toán 

Sinh viên theo học sư phạm Toán sẽ được trang bị những kiến thức về toán cơ bản, toán sơ cấp và cả toán ứng dụng, cũng như các tư duy thuật toán. Sinh viên cũng sẽ được tiếp thu những phương pháp dạy toán trong các trường phổ thông và các kỹ năng giáo dục khác.

Có rất nhiều ngành học cho sinh viên sư phạm lựa chọn

Tốt nghiệp ngành cử nhân sư phạm Toán, bạn có thể trực tiếp giảng dạy môn toán tại các trường trung học phổ thông công lập, dân lập.

Sư phạm Toán – Tin

Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về môn khoa học toán và môn khoa học máy tính cùng với những kiến thức cơ bản về các môn khoa học sư phạm như tâm lý giáo dục hoặc phương pháp giảng dạy  v.v.. Sau khi bạn hoàn tất chương trình học sẽ được cấp bằng cử nhân khoa học chuyên ngành Toán – Tin.

Sư phạm Vật lý

Sinh viên theo học ngành sư phạm Vật lí sẽ được cung cấp tất cả những kiến thức cơ bản và cả chuyên sâu về các môn khoa học vật lý như: vật lý đại cương, vật lý lý thuyết, các thí nghiệm vật lý và cả những vấn đề vật lý hiện đại. Ngoài ra sinh viên cũng sẽ được học những kiến thức cơ bản về toán học, ngoại ngữ, tin học, thiên văn học và những kiến thức về nghiệp vụ sư phạm như tâm lý giáo dục, phương pháp giảng dạy…

 Sư phạm Hóa học 

Sinh viên sẽ được cung cấp tất cả những kiến thức chung về các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

Sinh viên nên chọn ngành học phù hợp nhất với mình

Đặc biệt sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu về môn hóa học cơ bản, có thể hiểu và nắm vững các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, cùng với phương pháp tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả giảng dạy và học tập ở trường phổ thông, cũng như kỹ năng về tiến hành các thực nghiệm hóa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học…

Sư phạm Tâm lý – Giáo dục

Sinh viên theo học Tâm lí – Giáo dục sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về tâm lý con người, sự phát triển của tâm lý, nhân cách con người, cá tính riêng, thu thập các kiến thức về ngành giáo dục để có thể hình thành và phát triển nhân cách… Đồng thời, sinh viên cũng sẽ được trang bị các phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học tâm lý và khoa học giáo dục, các kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng vận dụng các thành tựu của Tâm lý – Giáo dục học vào thực tiễn xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *